HP

Business Booster

Als geregistreerd HP Business partner kun je gebruik maken van “quoting on behalf” via distributie. Dit betekent dat je onze distributeurs toestemming geeft om quotes namens jou te maken. Hiervoor moet je wel aangeven in de HP Business Partner portal via welke distributeurs je dit wilt gaan doen.

Dit is eenmalig. Log hiervoor in op de HP Business Partner portal (https://partner.hp.com/sbso bij products – “Special Pricing Enrollment”) en kies met welke distributeur(s) je zaken wenst te doen.

In de maanden september en oktober van 2022 vond herregistratie plaats voor het Business Partner programma. Indien je deze herregistratie niet hebt gedaan, meld je dan opnieuw aan via (https://partner.hp.com/sbso bij register).

Indien je meer dan 50.000 euro op jaarbasis aan HP producten inkoopt bij jouw HP distributeur moet je voordat je een quote aanvraagt de “legal and regulatory” voorwaarden accepteren, om de samenwerking te bestendigen. Stuur hiervoor een email naar hppartner@teamhp.nl om het proces in werking te zetten

Voor deals met eindklanten in de publieke sector is het sinds kort noodzakelijk dat je éénmalig de “legal and regulatory” voorwaarden accepteert en een contract met HP hebt. Om dit in werking te zetten, kun je contact opnemen met hppartner@teamhp.nl.

Start hier met de HP Business Booster:

Begin met het kiezen van de distributeur voor deze aanvraag. Let op: Copaco is geen distributeur van Poly producten.